Urodzeni 14 kwietnia

Urodzeni 14 kwietnia potrafią układać doskonałe projekty. Jednak wykonanie ich powierza innym.

Posiada silny charakter i dość władcze usposobienie. Z natury jest niezależną i bardzo aktywną osobą, która zawsze chadza własnymi drogami i umiejętnie toruje sobie nowe ścieżki rozwoju. Nie lubi rutyny i stara się nie powielać zwyczajów życiowych. Z wiekiem zdobywa coraz większą wiedzę, wzbogacając swój intelekt, zaczyna w życiu kierować się rozsądkiem, pragnie zajmować wysokie stanowiska i kierować ludźmi. W swych dążeniach rzadko liczy się z przeszkodami, czasami nawet posuwa się do niesprawiedliwości, a nawet tyranii.

Zawsze jest zwolennikiem nowych poglądów i nowych metod w pracy. Lubi dyskutować na każdy temat, zwracając baczną uwagę na to, aby narzucić swoim rozmówcom własny tok myślenia. Zresztą i tak wyprzedzają oni swe otoczenie umysłowo, dając początki wysokiego postępu. Należy na niego uważać, gdyż jako polemista potrafi być bardzo groźny. Zacięcie potrafi też zwalczać swoich przeciwników.

Posiada wielkie poczucie godności własnej, a jego mocna wola pozwala mu na utrzymanie raz zajętej dobrej pozycji życiowej. Ma on wrodzone predyspozycje do tego, aby w życiu być kimś.

Wady:

Należy do osób niecierpliwych i nadmiernie żywiołowych. Często nawet nie zastanawia się, jeśli do czegoś dąży, zazwyczaj brakuje mu także dostatecznego doświadczenia życiowego. Bardzo niechętnie odnosi się do wszelkiej pracy drobiazgowej i wykańczania szczegółów. Jest dobry w projektowaniu pomysłów, ale nie lubi zabierać się do ich realizacji, woli, gdy ktoś inny zrobi to za niego.

Należy do osób niespokojnych, niesfornych, uwielbia wszelkiego rodzaju podróże. Ich losy często bywają powiązane z obcymi krajami. Jego nadmierna despotyczność nie znosi żadnej opozycji, co często utrudnia mu życie, zwłaszcza jeśli zajmuje podrzędne stanowiska, dlatego za wszelką cenę dążą do osiągnięcia jak najwyższej pozycji. Nigdy też nie cofa się przed swoimi wrogami.

Niektóre z tych osób bywają typowymi egoistami i potrafią też być agresywni, ale ci należą do rzadkości. Na szczęście większość osób z dzisiaj, stoi na wysokiej pozycji rozwoju i jest rzecznikiem ideałów, w dodatku potrafi ich żarliwie bronić.

Co im grozi?

Zagraża mu to, że w końcowym efekcie może zniszczyć swoje życie, a tym samym utraci tak ciężko zdobyty majątek.

Ty też masz urodziny właśnie 14 kwietnia?

Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzu czy i Tobie powyższy opis się zgadza 😉

Zapraszam również do sprawdzenia dnia tygodnia, w którym się urodziłaś/urodziłeś, spójrz także na horoskop partnerski między poszczególnymi dniami tygodnia 😉