Urodzeni 21 grudnia

Osoba urodzona w dniu dzisiejszym potrafi być wspaniałym organizatorem i dobrym krytykiem. Jest władcza i często rozkazuje, oraz przeciwstawia się innym ludziom.

W swych poglądach jest niezwykle skrupulatna i rygorystyczna. Nigdy nie poddaje się ustalonym normom społecznym i istniejącym porządkom. Zawsze potrafi radzić sobie nieźle w życiu, a to dlatego, że jest człowiekiem uczciwym, szlachetnym, posiadającym swoje ideały. Potrafi także skutecznie przeciwstawiać się innym i nie widzi w tym nic złego.

Posiada niezachwianą wiarę w słuszność swych spraw i potrafi o nie zażarcie walczyć. Nie zawsze jednak potrafi obiektywnie ocenić słuszność walki, którą toczy. Często zostaje narażona na liczne przykrości, a także może doprowadzić, że jej kariera legnie w gruzach. Jednak, jeżeli na poważnie sama zajmie się wszystkim, dopilnuje interesów, to będzie zajmowała wysokie stanowiska i nawet będzie zbierała nagrody.

Jest świetnym obserwatorem, robi notatki i dzięki temu potrafi być dobrym krytykiem. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wysokość dochodów jest uzależniona od jej własnego wysiłku. Ma wielu przyjaciół i znajomych, którzy chętnie wspierają ją w trudnych sytuacjach życiowych. Często też potrafi przechodzić z jednej skrajności w drugą, co niekiedy może być bardzo męczące, nie tylko dla niej, ale także dla otoczenia. Dzięki znajomości psychiki ludzkiej potrafi doskonale radzić sobie z wszelkimi zawiłościami życia.

Sprawy sercowe urodzonych 21 grudnia:

Należy do osób, które niełatwo się zakochują. Jednak kiedy już się zdecyduje na związek, to zakłada go z miłości i jest w nim stała.

Od swych współpracowników wymaga, aby wkładali wysiłek i chęć w wykonywaną pracę, gdyż sama także to robi i pragnie, aby wszyscy mieli jak najlepiej w życiu. Zawsze rozgranicza życie osobiste z pracą i nigdy nie łączy tych dwóch rzeczy naraz. Uważa, że w domu musi zająć się rodziną, a w pracy – pracą.

Ty też masz urodziny właśnie 21 grudnia?

Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzu czy i Tobie powyższy opis się zgadza 😉

Zapraszam również do sprawdzenia dnia tygodnia, w którym się urodziłaś/urodziłeś, spójrz także na horoskop partnerski między poszczególnymi dniami tygodnia 😉